Gas

De gemeente, het OCMW en politiezone Mira werken samen om gemeenschappelijk gas aan te kopen. Het contract met de huidige leverancier van aardgas loopt binnenkort af. De gemeente zal daarom een nieuwe prijsvraag uitschrijven. (djw)