GENT

Gratis dokter succes

Eén op de tien Gentenaars is patiënt bij een wijkgezondheidscentrum (WGC). Wellicht komen er nog enkele centra bij. Zij bieden een gratis en laagdrempelige gezondheidszorg. In Vlaanderen zijn er 18 WGC's, in Gent zijn er acht. ‘Dat heeft te maken met enkele dokters die in Gent in de jaren zeventig zijn afgestudeerd', vertelt Bruno Art, dokter in het wijkgezondheidscentrum. Ze besloten laagdrempelige, multidisciplinaire gezondheidscentra op te starten in de volkswijken. ‘We lijken wat op een polikliniekje en we bereiken vlugger die kansarme groepen', zegt Bruno Art.

Er komen wellicht nog WGC's bij. Ook al omdat ...