COMMENTAAR

REGEERAKKOORD OVER FRAUDE AL KLAAR

Het is niet waar dat 'sommige dingen onveranderbaar zijn'. Het bewijs? Werkende jonge vrouwen verdienen vandaag meer dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, toch als je het per uur berekent. Een revolutie.

Nog een bewijs? Het is wél mogelijk in België een georganiseerde en systematische bestrijding van de fiscale en sociale fraude op gang te brengen.Het merkwaardige is dat dit laatste zelfs beter blijkt ...