landbouw

De Vlaamse landbouwers zijn tevreden, maar pessimistisch over de toekomst. Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurindex, die gisteren voor het eerst werd bekendgemaakt.

De index staat op 7 procent. Die positieve waarde is vooral te danken aan de beoordeling van de huidige situatie met die van een jaar geleden. Voor de toekomst zijn de landbouwers eerder somber gestemd. Op dit onderdeel bedraagt de score -1 procent. Opvallend is dat de bedrijven die actief zijn in de sector van de intensieve veeteelt zeer pessimistisch zijn over de toekomst. Hun score bedraagt op dit onderdeel -15%.

De score vertoont aanzienlijke verschillen naargelang bedrijfsgrootte. De boeren met een klein landbouwbedrijf zijn het minst positief, die met een groot bedrijf het meest positief. Ook de leeftijd speelt een rol: jongere boeren (tot 40) zijn een stuk positiever dan hun oudere collega's. Hoe hoger de leeftijd, hoe lager de score.

Op de vraag naar belemmeringen voor hun bedrijf, wordt de regelgeving verreweg het vaakst genoemd. Gebrek aan financiële middelen, arbeidskrachten of productiemiddelen worden minder vaak genoemd. Zo'n 24 procent van de respondenten ondervindt geen belemmeringen. (rmg)