De meeste Europese beurzen zijn meer dan 10% teruggevallen na hun top. De winst van dit jaar is volledig of grotendeels weggevaagd. Onder het motto 'laag kopen, hoog verkopen' vragen we drie beurshuizen naar hun voorkeuraandelen. Maar niet zonder ook te peilen of deze correctie mogelijk anders of gevaarlijker is dan de vorige en hoe je nu het best omgaat met de portefeuilleverdeling tussen obligaties, cash en aandelen.