1. Is deze correctie te vergelijken met de vorige dips, zoals in maart dit jaar of in juli 2006? Dat bleken telkens koopgelegenheden.

Marc Janssens vergelijkt deze correctie meer met die van augustus 1998, toen het hefboomfonds LCTM kapseisde. Ook nu is de crisis vooral financieel. Janssens gelooft niet dat de problemen tot een zware economische crisis zullen leiden. Het is integendeel gezond dat nu een halt werd toegeroepen aan de ongebreidelde kredietverlening. Ook deze correctie van de aandelenmarkten is dus een koopgelegenheid.

2. Hoe pas je nu het best je portefeuille aan? Wat met de verdeling over aandelen, obligaties en cash?

Marc Janssens, die bij Petercam institutionele klanten adviseert over de mogelijkheden op de Benelux-beurzen, ziet met name kansen op die thuismarkten. Wie wat grote cashposities heeft, kan die volgens hem het best aanwenden voor aandelen en minder voor obligaties. Janssens zag heel wat koersdips bij aandelen die wijzen op gedwongen verkopen van instellingen die op krediet speculeerden. Daarom heeft de correctie veel aandelen getroffen -ook degene die in de verste verte niets met financiële problemen te maken hebben. Er zit nu met name veel waarde in de telecomsector en tal van industriële bedrijven.

3. Wat zijn jullie favoriete aandelen? Zijn er verschuivingen in sectoren? Mogelijk ook te mijden aandelen?

Marc Janssens denkt dat de Benelux-markten een goed toevluchtsoord zijn, omdat de bedrijfsvoering hier toch conservatief en voldoende voorzichtig gebeurt. En de balansen zijn meestal stevig. De thema's voor beleggers blijven dezelfde. De groei zal uit het oosten blijven komen en je kan als belegger nog steeds inspelen op aantrekkelijke (dividend)rendementen.