Veel aandacht voor verkeersveiligheid in nieuwe plannen

Noordschote wordt onder handen genomen

De plannen voor de dorpskernvernieuwing in Noordschote krijgen stilaan vorm. Belangrijkste veranderingen zijn de verschuiving van de hoofdweg en de herinrichting van het Noordschoteplein. Koen Van Colen

if
if © Koen Van Colen
De Vlaamse Milieumaatschappij (VLM) stelde tijdens een informatie- en inspraakvergadering aan de inwoners van Noordschote de eerste plannen van de dorpskernvernieuwing voor. ‘De dorpskernvernieuwing moet ...