Westkans

De gemeente gaat scheep met de vzw Westkans voor het toegankelijkheidsbeleid. Voortaan zal Westkans jaarlijks een vergadering organiseren met het schepencollege en diensten om te bepalen welke ondersteuning de vzw kan bieden i.v.m. toegankelijkheid van gebouwen, trottoirs en wegen.