In de strijd tegen het enorme tekort aan vaklui nemen de Vlaamse bedrijven steeds drastischer initiatieven. Nu slaan 130bedrijven de handen in elkaar en organiseren ze op woensdag 23april een grote openbedrijvendag om kinderen van elf à twaalf jaar aan te trekken.
Met het initiatief willen de bedrijven de kinderen doen kiezen voor het technische en het beroepsonderwijs, zodat ze er later kunnen komen werken. Met de Onderwijsvakmansroute wil Unizo de kinderen en hun ouders van hun vooroordelen over het technisch en beroepsonderwijs af helpen.

Door de bedrijfsbezoeken zouden ze moeten inzien dat ook die studierichtingen kansen bieden op een interessante en leuke carrière. En als die kinderen over enkele jaren klaargestoomd zijn voor de arbeidsmarkt, zullen de deelnemende bedrijven met open armen klaarstaan om hen aan werk te helpen, want veel werkgevers vinden geen geschikte werknemers.

In totaal nemen 130bedrijven uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen deel aan de openbedrijvendag. Van een installateur van carwashinstallaties in Willebroek over aannemers tot klerenwinkels en fotografiezaken.

De dag wordt georganiseerd op een woensdag, net omdat de kinderen van elf à twaalf jaar die middag thuis zijn. 'sMorgens kunnen ze met de klas op bezoek komen. Op die leeftijd staan de leerlingen voor de keuze van een gepaste studierichting. In de praktijk kiezen ze opvallend weinig voor technisch of beroepsonderwijs.

'Terwijl heel wat knelpuntberoepen net een technische opleiding vereisen', zegt Thomas Compernolle, woordvoerder van Unizo. 'Alleen wie in het algemeen vormend onderwijs niet meekan, trekt naar het technisch en beroepsonderwijs. Maar juist die bieden een veelbelovende toekomst. Denk aan industrieel ingenieurs met een topfunctie.'

Doordat zo weinig leerlingen voor technisch en beroepsonderwijs kiezen, raken veel bedrijven met moeite aan voldoende personeel. Van de Oost-Vlaamse bedrijven bijvoorbeeld kampt 22procent met moeilijk invoelbare functies.

www.ondernemendeschool.be