Vlamingen zijn beter in exacte wetenschappen, Franstaligen hebben meer historisch besef

Vlamingen scoren in de peiling van Eos-magazine beter dan Franstaligen. Die haalden gemiddeld 5% minder dan de Vlaamse respondenten. 'Die resultaten zijn in grote mate door culturele verschillen te verklaren,' zegt hoogleraar onderwijskunde Martin Valcke. 'In de curricula liggen andere accenten en ook de eindtermen verschillen lichtjes.' Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in het Franstalig onderwijs in een lesuur gemiddeld minder tijd naar het eigenlijke lesgeven gaat, wat significante verschillen oplevert.

Er is vanuit de Vlaamse politiek veel aandacht voor wetenschap. 'Vlaanderen levert al sinds de jaren tachtig grote inspanningen om wetenschap en technologie te promoten. In Wallonië zijn eveneens initiatieven ...