Milieuraad komt op laatste nippertje samen

De milieu- en natuurraad wordt vrijdagavond om 20uur bijeengeroepen om advies te geven en zich uit te spreken over de punten op de begroting die haar aanbelangen. De begroting komt zaterdagmorgen voor op de gemeenteraad. 'Het is onbegrijpelijk dat vrijwilligers uit de raden plots opgeroepen worden een dag voor de begrotingsbesprekingen op de gemeenteraad. Blijkbaar was men vergeten dat de milieu- en natuurraad nog niet samengekomen was. Omdat de raden zich volgens het reglement moeten uitspreken over de begroting speelt het stadsbestuur nu paniekvoetbal', zegt Wouter De Vriendt (Groen!). Schepen Yves Miroir (SP.A) pareert de kritiek. 'De milieu- en natuurraad bestaat uit een eigen structuur en bureau dat zelf de leden bijeenroept, los van de stad. Blijkbaar heeft de raad niet plaatsgevonden in september. Omdat zaterdag de begroting op de agenda van de gemeenteraad staat, is beslist om de milieuraad alsnog vrijdag op te roepen', zegt schepen Miroir. (dji)