33ste gouverneur

De eerste Antwerpse gouverneur François de Robiano (1830-1831) stond in 1830 voor een moeilijke opdracht vermits de machtige handelsburgerij van Antwerpen en Mechelen ijverde voor een terugkeer naar het Oranjehuis. De Nederlanders installeerden in de periode 1815-1830 zes gouverneurs. François de Robiano kreeg een lange reeks opvolgers. Een overzicht: François Tielemans ad interim (1831), Charles Rogier (1831-1832), Egidius van Trier de Tiège ai (1832-1833), Théodore Teichmann ai (1833-1834), Charles Rogier (1834-1840), Louis De Vinck-Dubois ai (1840), Henri de Brouckère (1840-1844), Jules Malou (1844-1845), Louis De Vinck-Dubois ai (1845), Théodore Teichmann (1845-1862), Edouard Pycke (1862-1887), Charles du Bois de Vroylande (1887-1888), August Reypens ai (1888-1889), Edouard Osy de Zegwaart (1889-1900), August Reypens ai (1900), Fredegand Cogels (1900-1907), Justin Peeters ai (1907), Louis de Brouchoven de Bergeyck (1907-1908), Ferdinand de Baillet Latour (1908-1912), Gaston van de Werve et de Schilde (1912-1923), Anatole de Cock de Rameyen ai (1923), Georges Holvoet (1925-1945), Jan Grauls ai (1940-1942), Arthur Heylen ai (1942), Frans Wildiers ai (1942), Frans Wildiers (1942-1944), Louis Clerckx ai (1944-1945), Gustaaf Van der Linden ai (1945-1946), Richard Declerck (1946-1967), Andries Kinsbergen (1967-1993) en tot slot Camille Paulus (1993-2008). Cathy Berx (2008-...). (jcv)