Milieu

Op vraag van Sofie Dierick (CD&V/N-VA) wordt het subsidiereglement voor investeringen ten gunste van het milieu (zonne-energie, regenwater, warmtepompen) uitgebreid. De milieuraad wordt om een advies gevraagd. Bijkomende mogelijkheden zijn bijvoorbeeld groendaken en speksteenkachels. (jrz)