Bank mag niet aan rekening klanten zitten
Na tien jaar moet Dexia bakzeil halen.An Nelissen
Dexia Bank mag om zichtrekeningen uit het rood te krikken niet zomaar het spaarboekje van de klant aanspreken. Test-Aankoop pakt nu ook andere banken aan.

BANKEN

Iedere bankrekening heeft haar eigen specificiteit, vindt de rechtbank van Luik. De ene rekening weer vlot trekken ten koste van een andere is dus uit den boze. Daarmee kreeg Test-Aankoop in beroep gelijk van de rechtbank in de rechtszaak die tien jaar geleden werd aangespannen tegen Dexia over het algemeen reglement dat de bank hanteert. Op 1augustus past Dexia zijn reglement aan. De klanten werden daarvan al individueel ingelicht, zoals door de rechtbank werd gevraagd.

Test-Aankoop heeft soortgelijke 'onrechtmatige bedingen' gevonden in de algemene bepalingen van Argenta, Axa Bank, de Bank van De Post, Fortis Bank, ING, KBC en CBC en stelt binnenkort ook die instellingen in gebreke.

In 1997 publiceerde Budget en Recht, een publicatie van Test-Aankoop, een onderzoek naar de bankreglementen in ons land en onrechtmatige bedingen daarin. Toen bleek dat de reglementen van de acht grote banken allemaal elementen bevatten die volgens de organisatie onaanvaardbaar tot zelfs onwettig waren. De klant kan hier moeilijk tegen optreden of een beroep doen op de wettelijke sanctie (nietigheid) omdat hij toch een toetredingscontract bij zijn bank ondertekent en dus niet individueel over de voorwaarden onderhandelt.

Test-Aankoop lanceerde daarom eerst een oproep naar de sector en stapte in 1998 uiteindelijk naar de rechtbank. Dat initiatief werd na tien jaar met succes bekroond. Het hof van beroep in Luik volgde de redenering van Test-Aankoop dat zes bedingen onrechtmatig tot onwettig waren.

Het gaat onder meer om de zogenaamde 'eenheid van rekeningen'. Dit komt erop neer dat de bank zich het recht toe-eigende om geld te nemen van een rekening van een klant om daarmee het tekort te dekken dat dezelfde klant had op een andere rekening. Ook het beding dat alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd zijn om geschillen te beslechten, heeft de rechter geweerd, net als het beding waarop de bank onmiddellijk opeisbare schuldvorderingen verrekende met andere schuldvorderingen van de klant.

Verscheidene bepalingen die door de rechtbank geweerd worden uit het algemeen reglement van Dexia komen volgens Test-Aankoop ook voorbij andere banken. Die worden binnenkort door de organisatie in gebreke gesteld. Bovendien ontdekte Test-Aankoop nog andere onrechtmatige bedingen, zoals bijvoorbeeld rond de verrichtingen met een debet- en kredietkaart.

'De bankreglementen beantwoorden niet aan de wet op de elektronische betalingen van 17juli 2002. De algemene voorwaarden gaan onaanvaardbaar ver bij verlies of diefstal van de kaart', vindt de consumentenorganisatie. 'Als de banken de betwiste bedingen niet aanpassen, zullen wij opnieuw naar de rechtbank stappen', luidt het. (lc)