Managementteam

Het gemeentebestuur bespreekt op de gemeenteraad van 24 september de oprichting en de samenstelling van een managementteam. Dit team moet onder andere waken over de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en de interne communicatie. (fo)

Niet te missen