Nieuwe verkaveling

De familie Van den Buys en het kerkfabriek van Gooreind dienden een aanvraag in om een verkaveling met wegenaanleg te realiseren in het binnengebied Theo Verellenlaan en Steenbakkerijstraat. De gemeenteraad keurde het dossier goed.