Speelgoed

Bewoners die kledij, speelgoed en bed- en badlinnen willen schenken aan het OCMW, checken best eerst Westel Info of de website van het centrum. Via die informatiekanalen zal meegedeeld worden welke goederen nodig zijn.