RESERVATIESTROKEN

Het Herzeels bpa dat de reservatiestroken wil opheffen voor een ooit geplande verbinding tussen Groenlaan-Lindestraat-Provincieweg is een stap dichter bij de goedkeuring. Het provinciebestuur heeft het dossier met gunstig advies overgemaakt aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD). Als die zijn handtekening zet, krijgen eigenaars langs het traject meer rechtszekerheid en kan de gemeente projecten realiseren zoals fiets- en wandelverbinding tussen Solleveld en Groenlaan. (hls)