BLAUWENDAEL

Na het inspectierapport van de Monumentenwacht heeft het gemeentebestuur geïnvesteerd in een nieuw dak voor kasteel Blauwendael. Omdat tijdens de werken bleek dat ook de bliksemgeleiding en de drie platte daken moesten worden vernieuwd, is de totale kostprijs opgelopen tot ruim 57.000 euro. (jvdv)