EUROPA

Een Europese delegatie heeft een dag doorgebracht in Temse. In de voormiddag werd een bezoek gebracht aan de Academie en Vaktekenschool, waar de delegatie werd rondgeleid door directeur Philip Boël. In de late namiddag werden zij door de burgemeester ontvangen en rondgeleid in AC De Zaat. Het thema 'Wat na de Boelwerf?' kwam daarbij nadrukkelijk aan bod. De delegatie bestond uit twintig deelnemers, afkomstig uit Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Letland, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Nederland. Ze waren in het Waasland om ervaringen uit te wisselen over tewerkstelling, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, sociale huisvesting, vorming en welzijn. (dhs)