Rotary Oudenaarde bekroont leerlingen met Techno Awards

Technisch en beroeps werkt

Terwijl de roep naar technici nog nooit zo luid heeft geklonken, missen heel wat jongeren nog steeds de trein van het technisch- of beroepsonderwijs omdat het ASO nog steeds als superieur (over)gewaardeerd wordt. Rotary Oudenaarde wil die scheve situatie proberen recht te trekken en bekroont met de uitreiking van Techno Awards jaarlijks tien leerlingen van technische scholen die uitblonken tijdens hun geïntegreerde proef. We zetten de bijzonder gevarieerde groep graag in de kijker. Koen Lauwereyns, foto's David Stockman