'Evacuatieweg' richting Desteldonk heeft geen vergunning

Havenbedrijf moet werf stilleggen

De werkzaamheden zijn stilgelegd aan de 'evacuatieweg' die het Gentse Havenbedrijf aan het bouwen was aan haar parking naar de Lichterveldestraat. Het Havenbedrijf beschikte niet over de nodige vergunning.

De aansluiting met de Lichterveldestraat is er nog niet: daar ligt nog een gracht die eerst moet worden overwelfd.<br>Gianni Barbieux
De aansluiting met de Lichterveldestraat is er nog niet: daar ligt nog een gracht die eerst moet worden overwelfd.
Gianni Barbieux © Gianni Barbieux
Aan de Kennedylaan zijn gisteren de voorbereidende werken gestart voor de bouw van een Hollands complex, een ongelijkgrondse kruising ter hoogte van de Skaldenstraat. Die werkzaamheden, die op 3september ...