Kruisbeeld moet kunnen

MICHAEL MERRIGAN vindt dat religieuze symbolen tot de rijke levensbeschouwelijke diversiteit van het Europese continent behoren, zolang ze niemand beletten om anders te denken en zich ook anders te gedragen.

Vrijdag viel het verdict in de omstreden zaak Lautsi tegen Italië. De Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg vindt dat de aanwezigheid van kruisbeelden in Italiaanse ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen