Ondernemen

Wie in 2010 een economische activiteit start in Ronse, kan rekenen op een integrale teruggave van de gemeentelijke belastingen gedurende de eerste twee jaar. Met deze maatregel wil de stad nieuwe ondernemers aanzetten om zich in Ronse te vestigen. Info: Dienst Lokale Economie: economie@ronse.be