Niras voert openbaar onderzoek naar berging hoogradioactief afval

De kleilaag in de Kempen is een mogelijke bergingsplaats voor het Belgische hoogradioactief afval.

De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (Niras) heeft een ontwerpplan en een milieueffectenrapport gemaakt over de berging van het Belgische hoogradioactief afval. Dat ...