Gemeente wil 11 november herwaarderen

Het college zal de volgende gemeenteraad het concept Zemst Vredesgemeente aan de gemeenteraadsleden voorleggen. Dit is een belangrijk engagement om in de gemeente een cultuur van vrede en geweldloosheid te bevorderen. Een herwaardering van de 11-novemberviering is één van de activiteiten die daartoe kan bijdragen. Met dit evenement wil Zemst verschillende doelgroepen waaronder kinderen, jongeren en gezinnen aanspreken. De bevolking wordt opgeroepen om een eerbetoon te houden voor Zemstenaren die inspanningen deden om de vrede te herstellen. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de leuze van Nooit meer oorlog en de idee van verdraagzaamheid en rechtvaardigheid. De gemeentelijke basisscholen zullen uitgenodigd worden om mee te werken aan de Vlaamse Vredesweek van 28 september tot 7 oktober 2007. Het creatieve resultaat van deze lessen zullen zij tonen aan het publiek op 11 november 2007. (rbz)