Belastingen verhogen of afschaffen?

Open VLD vreest dat een belastingverhoging onvermijdelijk wordt, terwijl Nieuw vindt dat er in Menen zoveel geld over is, dat men belastingen kan afschaffen. Dat bleek in de gemeenteraad.

De openstaande schuld van Menen is sinds 1996 bijna verdubbeld, van 24,7 naar 46,9 miljoen euro. In 2000-2006 werden voor 34,7 miljoen euro nieuwe leningen aangegaan.In de begroting 2008 zijn voor 9,5miljoen euro investeringen ingeschreven.Burgemeester Gilbert Bossuyt (SP.A): 'We gaan nog ...

Niet te missen