Palmbroodjes in Tienen

Sinds 1997 heeft ook de Sint-Germanusparochie in Tienen weer een Palmzondagommegang. Deken Joris Hardiquest bracht een aloude traditie weer tot leven. Ook hier brengen een palmezelbeeld met zegenende Christus en twaalf apostelen tijdens de processie een herdenking van de laatste levensdagen van Jezus in herinnering. De kerk liep stampvol voor de eucharistie, waarna gewijde Tiense palmbroodjes werden uitgedeeld.