Mens zit achter wateroverlast

Voor het eerst is de opwarming van de aarde met zekerheid gelinkt aan de toenemende regenval en overstromingen.

Brisbane in Australië kampte in januari met de grootste overstromingen in zijn geschiedenis.David Hunt/epa
Brisbane in Australië kampte in januari met de grootste overstromingen in zijn geschiedenis.David Hunt/epa © DAVE HUNT
Voor het eerst hebben klimaatwetenschappers een rechtstreeks verband kunnen leggen tussen enerzijds de uitstoot van broeikasgassen en de daaruit voortvloeiende opwarming van onze planeet, en anderzijds ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen