Lijden niet verheerlijken

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag liet Klara prominente stemmen aan het woord over elk van de veertien staties van de kruisweg. Bij de elfde statie, 'Jezus wordt aan het kruis genageld', mediteert ETIENNE VERMEERSCH over lijden.

© Photo News
Volgens Cicero was de Romeinse kruisiging crudelissimum taeterrimumque supplicium, 'de wreedaardigste en afschuwelijkste terechtstelling'. Het begin ervan, de kruisiging zelf, was vermoedelijk het pijnlijkste ...

Niet te missen