De aangroei van de werkgelegenheid gaat sneller in België dan in de buurlanden. Vooral bij de overheid.

Tussen 1996 en 2008 lag de aangroei van het aantal werknemers in ons land (verhoudingsgewijs) 5,4procent hoger dan in onze drie grote buurlanden (gemiddeld bekeken voor Frankrijk, Nederland en Duitsland). Dat blijkt uit cijfers van Eurostat.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) plaatst in zijn ledenmagazine Forward enkele kritische kanttekeningen bij de Eurostat-cijfers. Adviseur Geert Vancronenburg meent zelfs dat de ‘positieve werkgelegenheidscijfers een tikkende tijdbom verhullen'.

Ten eerste, omdat tegelijkertijd ook de aangroei van de Belgische bevolking op arbeidsleeftijd sterker was dan in de buurlanden. Hierdoor is onze (lage) werkgelegenheidsgraad – althans in vergelijking met de buurlanden – niet verbeterd tussen 1996 en 2008.

Ten tweede, en vooral, omdat de creatie van het extra arbeidsvolume voor een groot deel verklaard wordt door de jobaangroei in de overheidsadministratie en het onderwijs en in zwaar door de overheid gesubsidieerde sectoren als de gezondheidszorg en de dienstencheques. Tussen 1996 en 2008 kwamen er in de ‘publieke cluster' 7,3 procent werknemers bij, tegen slechts 2,3 procent in de buurlanden.