Nogal wat Belgische internetondernemers klagen erover dat er in ons land nauwelijks interesse en nog minder geld is om in webstart-ups te investeren. Maar de investeerders kaatsen de bal terug.

Er zijn nu al te veel internetspelers en afkooksels van buitenlandse projecten op de markt, en de meesten hebben onvoldoende ambitie om het niveau van professionalisme te bereiken dat een durfkapitaalinjectie vereist, zegt Frank Maene van Big Bang Ventures, een Vlaamse durfkapitalist die gespecialiseerd is in software- en webbedrijven. 'De Belgische webondernemers die we spreken zijn meestal niet in staat om hun product en hun markt goed te omschrijven en te positioneren tegenover de concurrentie. Hun go-to-market(de commerciële strategie, red.) mist verfijning en het management schiet vaak te kort of redeneert te provinciaal.'

Vooral dat laatste mankement is typisch Vlaams, vindt Maene. 'Ondernemers van bij ons kunnen technisch meestal wel iets, maar dat is niet hetzelfde als een ernstig bedrijf uitbouwen. Je moet ook zakelijke expertise hebben, of ten minste de wil om die in huis te halen. Je hebt in een start-up altijd een cowboy en een indiaan nodig: iemand die dromen wil realiseren en iemand die wat op de rem gaat staan en ervoor zorgt dat gefocust wordt op één droom tegelijk.'

'Geld voor internetondernemers is er niet te weinig, misschien zelfs eerder te veel', vindt ook Thierry Geerts, die aan het hoofd staat van Arkafund, een investeringsfonds gespecialiseerd in groeibedrijven in het snijvlak van media en ICT. 'Het probleem is vooral dat de toegang tot durfkapitaal door weinig ondernemers gekend is. Belgische ondernemers zullen eerder naar hun bank stappen, waar ze geweigerd worden omdat ze nog geen winst maken of ondergekapitaliseerd zijn. Daarom gaan we zelf ook actief op zoek naar interessante bedrijven.'

Ook Geerts vindt dat het beginnende ondernemers in ons land ontbreekt aan basiskennis over het oprichten en managen van een bedrijf. 'We moeten hen vaak heel fundamentele dingen uitleggen, zoals het belang van een businessplan.' Een ander probleem, zegt hij, is dat Belgische ondernemers vaak weigeren om hun kapitaal open te stellen voor externe financiers. 'Ze zijn meestal op zoek naar een lening, maar die geven wij niet omdat het potentiële rendement op een lening te laag is.'

Maene geeft wel toe dat er in België misschien wat minder gebeurt rond Web 2.0 dan in andere landen. Voor een stuk is dat te verklaren door het bekende gebrek aan ondernemerschap, maar voor een stuk ook door objectieve factoren, zegt hij. 'We hebben een veel kleinere thuismarkt dan grote landen, en die moet je dan nog eens opdelen in twee of drie taalgemeenschappen.'

Van een gebrek aan kandidaat-webondernemers kan Big Bang Ventures evenwel niet klagen. 'We hebben de voorbije twee jaar zowat 500 bedrijven gezien. Ik schat dat twee derde daarvan actief is op het web of in mobiele toepassingen, twee domeinen die een sterke groei kennen.'

Big Bang lanceerde in 2001 een eerste fonds, dat onder meer de grootste investeerder is geworden van Clear2Pay, dat een succesvol internationaal betalingsplatform ontwikkelde. Vorig jaar haalde Big bang 31miljoen euro op met een tweede fonds, dat al 10miljoen investeerde in een tiental dossiers. Bij de huidige Web 2.0- participaties zitten onder meer Wakoopa, een sociaal netwerk om softwareapplicaties uit te wisselen, Respectance, een netwerk om overleden medemensen te gedenken, en de mobiele webbedrijfjes iNEWiT en Mobiluck.

Ook bij Arkafund is internet geen specialisatie op zich, maar de portefeuille bevat wel een aantal bedrijven onder die noemer.

Arkafund werd begin 2006 opgericht in het kader van de Arkimedes-regeling, waarbij de Vlaamse overheid samen met durfkapitalisten in Vlaamse groeibedrijven investeert. Naast Arkimedes (50%) participeren Dexia Bank en Sydes, de risicokapitaalverschaffer van de uitgeversgroep Corelio, elk voor 25% in Arkafund. Sydes neemt ook het dagelijkse beheer van het fonds op zich. Corelio en Sydes investeren overigens ook zelf in internetbedrijven die aansluiten op de media-activiteiten. Zo participeert Sydes onder meer in de medische website Gezondheid.be en Groen.net, een site voor tuinliefhebbers. Corelio kocht eerder dit jaar de autosite Vroom.be, als aanvulling op zijn zoekertjessite Spotter.be.

Met een eerder bescheiden kapitaal van 20miljoen euro is Arkafund niet in staat om heel grote risico's te nemen. Dat verklaart waarom het fonds in principe geen bedrijven ondersteunt die nog in hun prille start-upfase zitten, maar wel voor ondernemingen in de tweede fase, de groeifase. 'Het klopt wel dat er voor die echte start-ups in België weinig aanbod van durfkapitaal is', geeft Thierry Geerts toe.

'Je moet rekenen dat misschien vijf op de honderd start-ups externe financiers weten aan te trekken. Daarvan wordt een op de tien een groot succesverhaal en gaan er mogelijk vijf op de tien op de fles', zegt Maene. Thierry Geerts haalt dezelfde statistieken aan. Ook de relatief hoge waarderingen in de internetsector nopen Geerts tot voorzichtigheid. 'Vooral 2007 was een gek jaar. Blijkbaar heeft men niet geleerd uit de internetzeepbel van eind jaren 90.'

www.bbv.be

www.arkafund.be

www.sydes.be

www.corelio.be