Huisvuilbelasting houdt gemeente uit rode cijfers

Een nieuwe milieutaks van 80 euro per gezin en 50 euro voor de lage inkomenstrekkers moet ervoor zorgen dat eind deze maand in Zelzate alsnog een sluitende gemeentebegroting kan voorgelegd worden. Ook de prijs per kilogram opgehaald huisvuil (Diftar-tarief) gaat naar omhoog. De personenbelasting blijft met 8 procent op het niveau van vorig jaar en de opcentiemen op de roerende voorheffing stagneren op een hoge 1450.

,,Zelzate was, voor milieubelastingen, voor de burgers een zeer goedkope gemeente. Met het geld dat we ontvingen uit de facturaties van de huisvuilophaling (ieder gezin betaalt een bedrag ...