Klimaatwijken

Er worden inwoners gezocht om mee te werken aan de energieactie Klimaatwijken. Het komt er op aan de uitdaging aan te gaan om acht procent van de eerder gebruikte energie te besparen en dus ook geld. Infoavond op het gemeentehuis op dinsdag 22 oktober om 20 uur. (Info: 016-72.10.61)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen