Wingbergstraat

Op een gedeelte van de Wingbergstraat voert de stad een tonnagebeperking en uitzonderlijk plaatselijk verkeer in voor landbouwvoertuigen. De maatregel is bedoeld om de verkeershinder en de verkeersoverlast veroorzaakt door zwaar vervoer te beperken.

Niet te missen