Het chemie- en farmabedrijf Solvay gaat zijn fluorchemie-activiteiten herstructureren. Het bedrijf wil de productie van koelgassen beperken en zich meer concentreren op producten met toegevoegde waarde. Solvay ziet zich daartoe genoodzaakt door de concurrentie van Aziatische lagelonenlanden op de markt van koelgassen. In de Italiaanse, Duitse en Spaanse vestigingen sneuvelen ongeveer 250 banen.