Leterme was gewaarschuwd over wafelijzer

De regering-Leterme was gewaarschuwd. De inspectie van Financiën stelde begin februari al dat de wafelijzerpolitiek terug uit de kast werd gehaald. Deze waarschuwing had alles te maken met het feit dat in het eerste regeringsvoorstel in één trek 80 miljoen euro ter beschikking werd gesteld aan een Vlaams en een Waals nucleair instituut (DS 4 maart). Het gaat om het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK) en het Instituut voor Radio-elementen (IRE) in Fleurus. Het bedrag werd bovendien in dat eerste voorstel nog gelijk verdeeld.

De inspectie van Financiën, die regeringsvoorstellen moet beoordelen op onder meer budgettaire haalbaarheid en doeltreffendheid, stelde verder vast dat het bedrag niet voorzien was in de begroting en ...

Niet te missen