Geldvragen

Geldt de spaarwaarborg nog afzonderlijk voor Citibank?

Ik ontving het bericht dat Citibank Belgium nv overgenomen werd door de Franse bankgroep Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die groep is ook al actief in ons land via het Belgische banknetwerk BKCP, waartoe ook de OBK Bank is toegetreden. Geldt de spaarwaarborg tot 100.000 euro nog altijd voor die drie banken afzonderlijk of is er voor die banken nu één gezamenlijke waarborg?

Voorlopig hoeft u zich daarover geen zorgen te maken, want tot nader order zijn Citibank Belgium, BKCP en OBK Bank nog altijd drie afzonderlijke kredietinstellingen naar Belgisch recht, die alle drie ...