Werkgroep Trage Wegen uitgesteld

De geplande vergadering van de Trage Wegenwerkgroep op 24 januari, is uitgesteld tot maandag 28 januari, om 19.30uur in de trouwzaal van het gemeentehuis van Wetteren. Iedereen die begaan is met trage wegen is welkom. De werkgroep zoekt immers peters en meters die een trage weg onder hun hoede willen nemen. Het is de bedoeling dat de peter of meter de trage weg regelmatig bewandelt en eventuele problemen meldt, zoals verdwenen bewegwijzering, een moeilijke toegankelijke weg, of planten die dringend gesnoeid of gemaaid moeten worden. Simon Stroobant, die als wegenexpert de trage wegen in kaart bracht, biedt elke vrijwillige peter en meter een wandeling aan om het uitgekozen traject te verkennen.

Meer info bij de dienst Leefmilieu ...

Niet te missen