COMMENTAAR

Lippens lult

Vele mensen hebben schuld aan de combinatie van gebeurtenissen die een jaar geleden heeft geleid tot de val van Fortis. Gelukkig weten we sinds afgelopen weekend dat Maurice Lippens, destijds voorzitter van de raad van bestuur van de holding, niet één van hen is. Hem valt niets te verwijten. Of toch bijna niets. Hooguit had hij, die door sommigen abusievelijk beschouwd werd als de grote baas van het bedrijf, een keer luider zijn mening moet zeggen en wat minder moeten luisteren naar knoeiers die er zelf iets van meenden te kennen. Maar ja: te bescheiden, te democratisch, te solidair, te menselijk, weet u wel. Ook had hij moeten beseffen dat een Hollander die je niet heeft bedrogen er een is die dat even is vergeten. Maar voor de rest, neen. Geen fouten, geen leugens, geen bedrog, geen zelfoverschatting, geen verblinding. Niets.

Laten we voor zijn eigen bestwil hopen dat de heer Lippens zelf niets gelooft van de voorstelling van zaken die hij ten beste gaf in zijn eerste interview na twaalf maanden stilte. Ware dat immers wel ...

Niet te missen