Verkeer in enkele richting na werken

Na de verbetering van de Loriersstraat en de Dotremontstraat wordt in beide straten in het centrum van Hoegaarden, en ook in de Fabriekgang, eenrichtingsverkeer ingevoerd. In de Dotremontstraat is dat richting Nerm, in de Loriersstraat richting Kauterhof/Stoopkensstraat, in de Fabriekgang richting Loriersstraat. Er komen verkeersplateaus op de kruispunten Dotremontstraat/Gasthuisstraat, Dotremontstraat/Nerm en Kauterhof/Stoopkensstraat. Ook aan die kruispunten komen zebrapaden. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor wie van de Stoopkensstraat naar De Post rijdt.