Creationisme als politiek gevaar

Op wetenschappelijk vlak betekenen creationisme en intelligent design geen bedreiging. Hun verstrengeling met de politiek is wel verontrustend, vindt Jozef Devreese die de polemiek door de bril van een natuurkundige bekijkt.

In de Griekse Oudheid streefden de wijsgeren naar een allesomvattend wereldbeeld. Zij stelden zowel de hoe-, de wat- en de waarom-vragen: over vallende stenen maar evenzeer over de ziel. De moderne natuurwetenschap ...