Opvoedingsproject IQRA wordt uitgebreid

Drie jaar geleden werd in de schoot van de Federatie van Marokkaanse Verenigingen het IQRA-project opgestart. Dat letterwoord staat in de moedertaal van Chakkar voor 'leren, opvoeden, zelfverwezenlijking'.

'IQRA focuste op 10- tot 12-jarigen. Het heeft ook goed gewerkt. Op een paar uitzonderingen na haalden alle deelnemende kinderen met glans de eindstreep van het schooljaar. We breien nu een tweede luik ...