Tijdsregistratiesysteem

Er komt een nieuw tijdsregistratiesysteem voor de gemeentelijke diensten, de technische dienst, gemeenschapscentrum 't Troempeelke, de sporthal, kinderopvang De Ballon en de diensten van het OCMW. Kostprijs voor de levering en installatie bedraagt 52.000 euro.