FRANCOFIEL PEDOFIEL RANDDEBIEL

Nog een geluk dat de Waalse regering niet naar Detroit is getrokken. Dan hadden er geen drie, maar alle negen de ministers zich aangemeld. Plus die van de Gemeenschap en die van het Brussels Gewest, en niet te vergeten Anne- Marie Lizin, die op de een of andere manier, niemand weet hoe of waarom, een afspraak had bedongen om een keer goed te gaan eten en te praten over de verhuizing van Opel naar Hoei. Ze hadden het die arme ceo van General Motors nogal eens ingepeperd: 'Kapitaalgaranties? Wij? Ge zijt gij op uwe kop gevallen zeker? Weet ge hoeveel deze reis ons al gekost heeft? Ge moogt blij zijn dat we u nog willen ontvangen, met onze jetlag. En Anne-Marie hier, die is ziek. Dus hou u een beetje in, Amerikaan. Bon. Wij hebben een boodschap voor u: als ge die fabriek in Antwerpen sluit, dan sluit ge er ook een bij ons. Maakt niet uit dewelke. Desnoods zét ge er eerst een. Eerlijk is eerlijk. En als Reynders zou bellen: ge zijt er niet.'

Aangeboden door onze partners

Niet te missen