Fonds keert maximaal 62.000 euro uit

Wie door derden ernstige lichamelijke of psychische schade oploopt, moet in eerste instantie bij de rechter schadevergoeding vorderen. 'Wanneer de dader die niet kan betalen, kan het slachtoffer via het fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een vergoeding vragen', zegt Saar Vanderplaetsen van de federale overheidsdienst justitie. 'Het gaat louter om financiële hulp, een integrale schadeloosstelling kan uiteraard niet worden gegarandeerd.'

Het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd is 62.000euro. De geleden schade moet minstens 500euro bedragen. Het fonds kan onder meer hulp bieden bij medische kosten, morele ...