KAMPENHOUT

Provincie tegen komst oven

Het protest tegen een afvalverbrandingsoven op Kampenhout-Sas lijkt sterker te worden. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant verzet zich nu ook openlijk tegen de komst van de oven.

Om de komst van een oven moeilijk te maken, besliste de provinciale deputatie om het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant aan te passen. Eerder al nam de Vlaamse ...