Directeur

Het gemeentebestuur zoekt een directeur voor de vier gemeentelijke basisscholen. Er wordt een werfreserve van drie jaar aangelegd. Kandidaturen moeten voor 12 maart worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 29 in Kapelle-op-den-Bos.