Schrijnwerk

Voor het vernieuwen van een deel van het buitenschrijnwerk van stedelijke basisschool ‘Kinderkoppen' in de Vlierkensstraat wordt 154.774,48 euro vrijgemaakt. De opdracht wordt gegund via een openbare aanbesteding.