140.000 Vlamingen te diep in de schulden
De armoede verspreidt zich als een olievlek door Vlaanderen. Steeds meer gezinnen uit de lagere middenklasse en in landelijke gemeenten moeten schuldbemiddeling aanvragen. En ook jongeren blijken kwetsbaar.

sociaal

van onze redacteurHet is het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) dat gisteren aan de alarmbel trok. Het centrum organiseerde vorig jaar voor het eerst een grondig onderzoek naar het aantal dossiers in schuldbemiddeling bij de OCMW's. In totaal werden 331bemiddelingsdiensten bevraagd en de resultaten zijn volgens het VCS allesbehalve bemoedigend.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het aantal mensen met ernstige schuldproblemen stijgt. In 2007 werden in Vlaanderen niet minder dan 58.000 dossiers geopend en omdat het meestal om gezinnen gaat, betekent dat dat ruim 140.000 mensen zo diep in de schulden zaten dat ze externe hulp nodig hadden.

Bij het VCS maakt men zich dan ook zorgen. Volgens coördinator Dirk De Clerck is het aantal aanvragen recentelijk sterk gestegen. 'De werkdruk bij ons centrum is fors toegenomen', zegt De Clerck. 'Op steeds meer plaatsen worden wachtlijsten aangelegd voor schuldbemiddeling. Niet meer alleen in de grote steden, maar ook in landelijke gemeenten.'

Zo telt West-Vlaanderen de meeste gezinnen met schulden (zie tabel), gevolgd door Oost-Vlaanderen en Limburg. Een verklaring voor die verrassende verschuiving van de armoede heeft De Clerck evenwel nog niet. 'Daarvoor is verder onderzoek nodig.'

Opvallend is ook dat de laagste inkomenscategorieën in Vlaanderen niet de grootste groep uitmaken. De meeste aanvragen voor schuldbemiddeling komen van mensen uit de lagere middenklasse, vaak eenoudergezinnen en soms ook tweeverdieners.

Erg verontrustend is dat ze het niet alleen moeilijk te hebben om leningen af te betalen, maar ook dat ze steeds vaker de factuur niet kunnen betalen voor basisbehoeftes zoals de huur (zie inzet) of energiefacturen. Ook school-, telecom- en ziekenhuiskosten brengen steeds meer Vlamingen in financiële problemen.

Volgens De Clerck heeft dat voor een deel te maken met de toename van het aantal kredietkaarten voor huishoudelijk gebruik, zoals het aankopen van voeding in grootwarenhuizen.

De Clerck stelt ook vast dat steeds meer jongeren onder de schulden bedolven geraken. Met geld van de Vlaamse minister van Welzijn, Steven Vanackere (CD&V), zal het VCS dit najaar dan ook een grootscheepse preventiecampagne lanceren gericht op kwetsbare jongeren en jongvolwassenen.

'U kunt zich niet voorstellen hoe weinig jongeren vandaag weten over geldzaken. Velen weten niet eens wat krediet is, of wat een contract inhoudt', aldus De Clerck. Daarom wordt tegen volgend schooljaar ook een lessenpakket ontwikkeld voor het middelbaar onderwijs in Vlaanderen.